VISION VOLLSJÖ

Nu lyfter vi Vollsjö!Hur skapar man en hållbar bygd där bybor, föreningar, företag och offentliga organisationer tillsammans går ihop för att lyckas? En bygd där man vill bo kvar, men också dit folk vill flytta och bidra till utvecklingen? Tanken är att människor i bygden själva bäst kan se vilka möjligheter som finns och vad […]

BIOSFÄRFESTIVALEN ÄR SNART HÄR

Den 11 september blir det fest i Vombsjösänkan när Sveriges allra första biosfärfestival går av stapeln. Med över nittio programpunkter under åtta dagar bjuds boende och besökare in att uppleva området som sträcker sig över kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. På lördag den 11 september börjar biosfärfestivalen i Vombsjösänkan. För de bortåt trettio arrangörerna är […]

VAD HÄNDER I OMRÅDET?

Nu är våren här med nya spännande aktiviteter i projektet! Pandemin fortsätter hålla oss i ett hårt grepp, men mycket kan vi lösa med digitala träffar. Biosfärprogrammet fyller 50 år 2021 och under året kommer detta uppmärksammas på olika sätt i alla biosfärområden i Sverige och internationellt. I september kommer vi, tillsammans med kandidaturen, hålla den första Biosfärfestivalen […]