Karta över biosfärområdet

Storkriket omfattar Eslövs kommuns södra delar och hela Lunds och Sjöbo kommun. Biosfärområdet karaktäriseras av ett unikt naturområde som heter Vombsjösänkan, som på kartan är markerat med en svart linje.

En digitaliserad version av kartan planeras läggas upp här under hösten 2022.

Karta över Storkriket.