Detta är en karttjänst som byggts under förstudien

Du kan här utforska olika delar av biosfärområdet. Mycket nöje!