Biosfärfestivalen drar igång

På lördag 11 september startar Sveriges och Europas första biosfärfestival. Det blir en hel vecka med ett späckat och varierat program med allt från promenadföredrag om forskningen i området till konstutställning med lokala konstnätet samt mat och musik. Klicka på inlägget för att se veckoprogrammet.

Biosfärfestivalen är ett samarrangemang mellan kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo, projektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan samt boende och verksamma i området. Syftet med biosfärfestivalen är att väcka engagemang för och sprida kunskap om naturen och kulturlivet i Vombsjösänkan. Den ska också vara en välkomnande mötesplats där alla som vill arbeta för en hållbar utveckling i området kan dela tankar, erfarenheter och idéer under trevliga former.

Vi ses!

Vad är ett biosfärområde?
Biosfärområden fungerar som modellområden för en hållbar utveckling och ska främja biologisk mångfald och en hållbar samhällsutveckling genom forskning och andra former av kunskapsutveckling. Fyra procent av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammanlagt sju procent av landets yta. Var tionde kommun ingår i ett biosfärområde.

Vombsjösänkans biologiska och geologiska värden är unika – och sårbara. Här finns 777 sällsynta rödlistade arter. Området är hemvist för vit stork, kronhjort och många andra sevärda och skyddsvärda arter. I området ligger Krankesjön, Vombs ängar och Vombsjön som tillhör landets finaste fågellokaler. Stora delar är naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse för naturvård och friluftsliv.

GILLAR DU DET DU LÄSER? DELA GÄRNA!

Share on facebook
Dela på Facebook
Share on twitter
Dela på Twitter
Share on linkedin
Dela på Linkedin
Share on pinterest
Dela på Pinterest

Leave a comment

Translate »