Biosfärkandidaturen för Vombsjöområdet

Biosfär-
kandidaturen
för Vombsjö-
området

Vombsjösänkan är en grön famn bortom stadens brus. Härifrån kommer vårt vatten och vår mat. Här kan vi andas lite djupare och med öppna ögon se på livets rikedom. Här växer kreativitet och kunskap på en plats med stort tidsdjup som erbjuder ett sammanhang och förståelse för vår egen tid och hur vi ska förvalta framtiden hållbart. Här känns det lite mer att leva, bo och verka.

AKTUELLT

UTFORSKA

Levande landskap

Besök biosfären

Berättelser om utveckling

Karta över biosfärområdet

Här kan du se det tänkta biosfärområdets utsträckning samt utbredningen av värdefull natur, riksintressen med mera.

Utforska området

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Det händer mycket i området. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information.

Håll mig uppdaterad

Vägar till engagemang

Engagera dig idag!

Vägar till engagemang

Visa mig

Karta över biosfärområdet

Utforska området

Karta över biosfärområdet

Visa mig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa ingenting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera

Karta över biosfärområdet

Hitta ut

Storkriket

Visa mig

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa ingenting

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera

Aktuellt

Namntävling

Vad ska det nya biosfärområdet heta? Vombsjösänkan är en vacker och omväxlande bygd med en unik biologisk mångfald och