Projekt om hållbar platsutveckling igång

Personer som pekar på karta_Storkriket

Nu är projektet ”Vår Plats i Biosfären” i full gång. Projektet handlar om att lägga grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling i biosfärområdet Storkriket genom att kartlägga och analysera platsen, ta fram en strategi och organisation för verksamheten, samt engagera lokalsamhället. Under veckan hölls workshop på Kulturens Östarp med olika aktörer från området. Många […]