Måndag 13 september

Den biologiska mångfalden i ett historiskt perspektiv

Promenadföredrag. På en vandring genom Östarps historiska odlingsmarker studerar vi hur biologisk mångfald funnit utrymme i ängsmark, gårdsmiljö, lövskog och på hed. Vandringen leds av professor Pål Axel Olsson, Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Tid: klockan 13.00 – 14.30
Plats:
Kulturens Östarp, Gamla Lundavägen 2481-79, 275 62 Blentarp. Busshållplats: Kulturens Östarp, sedan 7 minuters promenad.
Kostnad: kostnadsfritt
Kontakt: Pål Axel Olsson, pal_axel.olsson@biol.lu.se

Ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Kulturens Östarp

Piraten - Den sanne lögnaren

Utställning/konst. En utställning i ord och bild om författaren Fritiof Nilsson Piratens liv från ”vaggan till graven”. Filmen ”Den sanne lögnaren” med bl a Stellan Skarsgård visas. Konstutställning i annexbyggnaden med konstnären Alf Andersson (Unnaryd) som etablerat sig som landets främste tolkare av Piratens berättelser i bildform.

Tid: klockan 13.00 – 17.00
Plats:
Piratenmuseet, Piratensgata 1, 275 66 Vollsjö. Busshållplats: Piraten

Kostnad: entréavgift vuxna 60 kronor, barn och ungdomar gratis
Kontakt: Peter Danielsson, gustkustvingard@sjobo.nu

Ett arrangemang av Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet

Samtidskonst med Gustafsson & Jensner

Samtidskonst. Vernissage, konstutställning och måleri av Per Gustafsson och Fredrik Jensner, boende och verksamma i Flyinge respektive Bjärsjölagård.

Tid: klockan 14.00 -18.00
Plats:
Föreningsgården, Flyingevägen 26, 24747 Gårdstånga
Kostnad: kostnadsfritt
Kontakt: Sara Ericsson, ordf@flyingebygden.se

Ett samarrangemang mellan Flyingebygden Tillsammans, Per Gustafsson och Fredrik Jensner

Kulturens Östarps två historiska trädgårdar

Trädgårdsvisning och promenadföredrag. Kulturens Östarps två historiska trädgårdar – tillkomst, särdrag och strukturer. En visning om trädgårdshistorien mellan 1850-1950 med utgångspunkt i de två bondeträdgårdarna vid Gamlegård och Alriksgården på Kulturens Östarp.

Tid: klockan 15.00 – 16.00
Plats:
Gamlegård Kulturens Östarp, Gamla Lundavägen 2481-79, 27562 Blentarp. Busshållplats: Kulturens Östarp
Kostnad: kostnadsfritt
Kontakt: Per Larsson, per.larsson@kulturen.com

Ett arrangemang av Kulturen i Lund och Kulturens Östarp

Besök en blomsterodlare - självplock av blommor i alla färger och former

Öppen trädgård. Upplev blommor, dofter och färger! Skörda dina egna blomster att köpa med hem från min blomsterträdgård. Jag odlar miljövänligt och närodlat i säsong.

Tid: klockan 15.00 – 18.00
Plats:
Hammarlunda 114 i Flyingebygden, 24164 Harlösa
Kontakt: Mia Engström, Driveriet, mia.engstrom@icloud.com
Kostnad: inträdesfritt (blommor köps till butikens pris)

Ett arrangemang av Driveriet – odling av snittblommor, mikrogrönt och ätliga blommor. Följ oss på instagram.com/driveriet

Skogsbad i Humlamaden - förebygg och bota stressrelaterad ohälsa!

Skogsbad. Långsam skogspromenad med information om Humlamade-modellen, hur naturen ger bästa återhämtning och läkning vid stresskänning. Ta med något att sitta på och kläder efter väder.

Tid: klockan 17.00 – cirka 18.30
Plats:
Fältet vid infarten till Humlamaden, intill busshållplats Humlamaden och cirka 500 meter till busshållplats Veberöd Öster.

Kontakt: Lis-Lott Andersson, kontakt@humlamaden.com
Kostnad: 150 kronor/person, betalas via swish 070-25 77 233. Anmäl via mejl eller sms. Minst 5 och mest 15 personer/grupp.

Ett arrangemang av Humlamaden Grön Rehab, www.humlamaden.com

Vägen till ett biosfärområde

Utställning. En utställning vid uteseumet Green Outhouse om projektet Tillsammans för Biosfärområde Vombsjösänkan, biosfärprocessen fram till idag och vägen framåt.

Tid: öppen under hela festivalveckan (obemannad)
Plats: Green Outhouse vid Vombsjöns västra strand, Vombsvägen 24165 Harlösa
Kostnad: kostnadsfritt
Kontakt: Sara Ericsson, sara.ericsson@coompanion.se

Ett arrangemang av Tillsammans för Biosfärområde Vombsjösänkan