PROCESSEN

PROCESSEN

Att bilda ett biosfärområde är en lång resa. Redan 2008 försökte Lunds- och Sjöbo kommuner få EU-stöd för projektet Wise Use of Wetlands i Vombsänkan. Detta blev inte beviljat, men kommunerna blev i stället partners i Interreg Södra Östersjöprojektet LIFEscape om den europeiska landskapskonventionen. När detta projekt avslutades år 2013 började tankarna på ett biosfärområde ta form. Flera lokala initiativ stöttade tanken och 2018 gjordes en förstudie som på hösten 2020 ledde fram till att den nationella biosfärkommittén utsåg Storkriket (tidigare Vombsjösänkan) till kandidatur för ansökan till biosfärområde. Detta innebär en resa på 3 – 4 år innan ett beslut i Unesco kan bli aktuellt.

PROCESSEN

 • 2008

  Interregansökan, Wise Use of Wetland (Östersjöprogrammet)

 • 2011

  2013 Interreg södra Östersjön LIFEscape med Lund och Sjöbo kommuner som partners tillsammans med partners från Litauen, Polen och Danmark.

 • 2010 - 2011

  Byalagen i Harlösa, Revinge och Vomb startar projektet Fågelriket i Lundaland – kultur och natur för en hållbar utveckling. 2011 Föreningen ARNA (Art & Nature) påbörjar sitt arbete för deltagarkultur och platsutveckling.

 • 2012

  Projektverksamhet genom föreningen ARNA (Deltagarkultur och platsutveckling)

 • 2014

  Leaderprojektet Ekovision, ett samarbete mellan föreningen ARNA och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Eslövs kommun, initierade nätverk för utveckling av biosfärvisionen över kommungränserna i Vombsjösänkan.

 • 2015

  "Eko...vision & turism": en förstudie, finansierad genom Leader Lundaland, som föreningarna Flyinge Utveckling (numera Flyingebygden Tillsammans) och ARNA genomförde gemensamt för att undersöka hur en utveckling kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism och hållbar besöksnäring i ett blivande biosfärområde.

 • 2017 - 2019

  Förstudien tas fram av Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.

 • 2019 - 2021

  Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” genomförs med fokus på lokalt engagemang och gräsrotsperspektivet. Samverkansprojekt mellan Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

 • 2020

  I juni lämnas förstudien och ansökan om att bli kandidatur till biosfärområde in till nationella biosfärkommittéen.

 • 2020

  I november beslutar nationella biosfärkommittéen att Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde.

 • 2021-2023

  förberedelser för ansökan till biosfärområde med utredning och beslut om avgränsning, zonering, organisation, namn och identitet.

 • Vår och sommar 2023

  ansökan planeras gå ut på remiss, med efterföljande remissbearbetning.

 • Hösten 2024

  Ansökan planeras lämnas in till nationella biosfärkommittén.

 • 2024-2025

  Ansökan planeras lämnas in till Unesco, och slutgiltigt besked om Biosfärområde Storkriket blir beviljat.

2008

Interregansökan, Wise Use of Wetland (Östersjöprogrammet)

2011-2013

Interreg södra Östersjön LIFEscape med Lund och Sjöbo kommuner som partners tillsammans med partners från Litauen, Polen och Danmark.

2010 - 2011

Byalagen i Harlösa, Revinge och Vomb startar projektet Fågelriket i Lundaland – kultur och natur för en hållbar utveckling. 2011 Föreningen ARNA (Art & Nature) påbörjar sitt arbete för deltagarkultur och platsutveckling.

2012

Projektverksamhet genom föreningen ARNA (Deltagarkultur och platsutveckling)

2014

Leaderprojektet Ekovision, ett samarbete mellan föreningen ARNA och Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Eslövs kommun, initierade nätverk för utveckling av biosfärvisionen över kommungränserna i Vombsjösänkan.

2015

"Eko...vision & turism": en förstudie, finansierad genom Leader Lundaland, som föreningarna Flyinge Utveckling (numera Flyingebygden Tillsammans) och ARNA genomförde gemensamt för att undersöka hur en utveckling kan stödjas i riktning mot ökad ekoturism och hållbar besöksnäring i ett blivande biosfärområde.

2017 - 2019

Förstudien tas fram av Sjöbo, Eslöv och Lunds kommuner.

2019 - 2021

Leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” genomförs med fokus på lokalt engagemang och gräsrotsperspektivet. Samverkansprojekt mellan Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.

2020

I juni lämnas förstudien och ansökan om att bli kandidatur till biosfärområde in till nationella biosfärkommittéen.

2020

I november beslutar nationella biosfärkommittéen att Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde.

2021-2023

Förberedelser för ansökan till biosfärområde med utredning och beslut om avgränsning, zonering, organisation, namn och identitet.

Projektet Vår plats i biosfären analyserar och planerar arbetet för en hållbar plats- och destinationsutveckling av området.

Vår och sommar 2023

Ansökan planeras gå ut på remiss, med efterföljande remissbearbetning.

Hösten 2023

Planerad inlämning av ansökan till nationella programkommittén.

2024-2025

Planerad inlämning av ansökan till Unesco och slutgiltigt besked om Biosfärområde Storkriket blir beviljat.